top of page

MILJØPOLITIK

Lærred_certifikater.jpg
emas.png
download (1).jpg

Hos Danish Match Design går vi meget op i miljøet, derfor er vores tekstiler og farver miljøvenlige og bæredygtige. Vi prioriterer miljøet højt og vi er med vores EMAS- og ISO 14001 certificeringer en yderst miljøbetænksom virksomhed. EMAS-registreringen betyder, at vi udarbejder en årlig miljøredegørelse/miljøregnskab for at sikre vi har mindst mulig miljøbelastning. Minimum en gang om året fastlægges der nye mål for miljø og kvalitet, og forbedringsprojekter igangsættes.

 

Vores produkter og ydelser har altid mindst mulig miljøbelastning uden at gå på kompromis med kvalitet. Så vi passer på vores jord og udnytter ressourcerne med omtanke. I dag er miljø og bæredygtighed er en topprioritet. Med den voksende opmærksomhed om globale klimaforandringer vil efterspørgslen efter miljøvenlige, ressourceeffektive produkter stige. Vi er godt forberedt med vores udvalg af Øko-Tex og UPcycling råvarer - både til lysdæmpning og dekoration. 

Tekstiler

Vi tilstræber at anvende fibertyper i produktionen f.eks. Trevira CS fibre, som har mindst mulig miljøpåvirkning. Råvarerne forbehandles til tryk uden brug af farlige kemikalier. Det samme gør sig gældende for udvaskning og efterbehandling.

Alle vores tekstiler er Øko-Tex® Standard 100 tilbudt, det betyder at du er garanteret miljøvenlige gardiner, der ikke indeholder skadelige stoffer. Så du trygt kan købe vores produkter uden at være bange for at de indeholder sundhedsskadelige stoffer.

 

Flere af vores tekstiler har SCS Indoor Advantage ™ Gold-certifikatet, det betyder at dine gardiner bidrager til en bedre luftkvalitet i bygningen.

 

I vores rullegardins kollektion  har lærreder, der er fremstillet af 100% genanvendt polyester eller mere præcist fra genanvendte PET-flasker. En kvadratmeter af lærredet indeholder omkring ni PET-flasker, som hjælper med at begrænse den verdensomspændende forurening forårsaget af plastaffald og forlænger vores råvarers livscyklus.

Energi

Fixering og efterbehandling foregår i dag ved hjælp af gas-energi i stedet for brug af olie og el. Dette medfører en kraftig reduktion af energiforbruget og dermed en forbedring af miljøet.

Trykfarver

Vi arbejder med miljøvenlige trykfarver, hvor der ikke forekommer giftige udslip og påvirkninger i form af dampe og spildevand. Trykfarverne opfylder ikke blot de strengeste miljøkrav, men også hensynet til farve- og lysægtehed, som industriel vask og håndtering kræver.

Luft

Da der ikke er giftige dampe fra produktionsprocesserne, forekommer der er ikke negative miljøpåvirkninger via luftudledning. Det reducerede energiforbrug resulterer også i minimalt udslip af CO2.

Vand

Der udledes ikke skadelige kemikalier med spildevandet og Danish Match Design foretager løbende reduktioner i vandforbruget, bl.a. ved hjælp af højtryk.

bottom of page