© 2019 Danish Match Design

Følg os på

  • Facebook

MILJØPOLITIK

Miljøet har en stor betydning i dag. Vi skal passe på den jord vi har samt udnytte resurserne med omtanke. Danish Match Design prioriterer miljøet højt og vi er med vores EMAS- og ISO 14001 certificeringer en yderst miljøbetænksom virksomhed. EMAS-registreringen medfører blandt andet, at vi udarbejder en årlig miljø- redegørelse/miljøregnskab.

  • Produkter og ydelser fra Danish Match Design A/S skal altid have mindst mulig miljøbelastning og bedst muligt kvalitet i overensstemmelse med de forventninger, kunden har fået igennem Danish Match Design A/S´s salgskoncept.

  • Miljøvenlig teknologi og produktudvikling skal give en konkurrencefordel for såvel Danish Match Design som for vore kunder.

  • Minimum en gang om året fastlægges der nye mål for miljø og kvalitet, og forbedringsprojekter igangsættes.

  • Danish Match Design udarbejder ved årsregnskabets afslutning en miljøredegørelse.

  • Gennem uddannelse og information sikres den nødvendige viden og motivation hos medarbejderne.

  • Danish Match Design vil overholde gældende lovkrav.

RÅVARER

Vi tilstræber at anvende fibertyper i produktionen - f.eks. Trevira CS fibre, som har mindst mulig miljøpåvirkning. Råvarerne forbehandles til tryk uden brug af farlige kemikalier. Det samme gør sig gældende for udvaskning og efterbehandling.

Energi

Fixering og efterbehandling foregår i dag ved hjælp af gas-energi i stedet for brug af olie og el. Dette medfører en kraftig reduktion af energiforbruget og dermed en forbedring af miljøet.

TRYKFARVER

Vi arbejder med miljøvenlige trykfarver, hvor der ikke forekommer giftige udslip og påvirkninger i form af dampe og spildevand. Trykfarverne opfylder ikke blot de strengeste miljøkrav, men også hensynet til farve- og lysægtehed, som industriel vask og håndtering kræver.

Vand

Der udledes ikke skadelige kemikalier med spildevandet og Danish Match Design foretager løbende reduktioner i vandforbruget, bl.a. ved hjælp af højtryk.

Luft

Da der ikke er giftige dampe fra produktionsprocesserne, forekommer der er ikke negative miljøpåvirkninger via luftudledning. Det reducerede energiforbrug resulterer også i minimalt udslip af CO2.