top of page

CERTIFICRINGER

ISO 14001

ISO 14001 er den internationale standard for miljøledelse, som blev lanceret i 1996 og er blevet revideret i 2004. Standarden er den dominerende miljøledelsesstandard i verden. Et miljøledelsessystem efter ISO 14001 har udgangspunkt i virksomheden, dens processer og aktiviteter og fordeler her ansvar og kompetence samt beskriver miljøopgaver i hverdagen. ISO 14001 opstiller krav til de enkelte elementer i miljøledelsessystemet, som skal opfyldes for at blive certificeret: miljøpolitik, planlægning, iværksættelse og drift, kontrol og korrigerende handlinger samt ledelsens gennemgang. ISO 14001 minder meget om EMAS, men er ikke helt så omfattende i sine krav. Læs mere om ISO 14001.

EMAS

EMAS er Den Europæiske Fælleskabs forordning for miljøstyring og miljørevision. Det er en frivillig ordning for virksomheder, der opfylder en lang række strenge, styringsmæssige krav og dermed får EU´s blå stempel for virksomheder, der yder en særlig indsats for miljøet. Miljøstyrelsens EMAS brochure samt yderligere oplysninger om andre miljøcertificeringer kan rekvireres ved Danish Match Design. Læs mere om EMAS.

bottom of page